Strona główna

Ofertaoferta - Produkcja mailingów - outsourcing wydruków


Oferujemy produkcje mailingów w systemie Just in Time: personalizacje, insertowanie, kopertowanie, wprowadzanie w obrót pocztowy. Projektujemy i przygotowujemy wzorce dokumentów, listów. Opracowujemy harmonogramy wysyłek dla różnych kategorii mailingów. Obsługujemy zlecenia przygotowania przesyłek bez względu na wolumen; również pojedyncze, jednostkowe wysyłki. Przygotowujemy i przetwarzamy różne formaty baz danych. Specjalizujemy się w wydruku i kopertowaniu niejednorodnych krótkich serii pakietów korespondencji. Przyjmujemy do druku dokumenty bez względu na częstotliwość ich zlecania. Obsługujemy zarówno zlecenia wydruku i kopertowania korespondencji codziennej, bieżącej jak i okazjonalnej, okresowej. Projektujemy i wdrażamy procesy produkcji dokumentów i korespondencji.

Współpracujemy ze wszystkimi operatorami pocztowymi w Polsce. Dysponujemy własnych Centrum Wydruku i Wysyłki wyposażonym w wysokiej jakości urządzenia drukujące i kopertujące.

Charakterystyka wybranych kategorii mailingów:

- Mailing transakcyjny: najczęściej zawiera różnego rodzaju zestawienia finansowe: wykazy faktur, faktury, zestawienia przeprowadzonych operacji; wysyłane zazwyczaj raz w ciągu jednego okresu rozliczeniowego; zazwyczaj wysyłane według ściśle określonego harmonogramu.

- Mailing informacyjny: są to wszystkie informacje, komunikaty wysyłane do Klientów; częstotliwość wysyłek jest zależna od aktywności Klientów; brak możliwości ustalenie jednolitego harmonogramu wysyłek.

- Mailing windykacyjny: zawiera całą korespondencje dotyczącą zadłużenia Klienta: monity, specyfikacje zadłużenia, harmonogramy spłat , wezwania do zapłaty; częstotliwość jest zależna funkcjonujące modelu procesu windykacji; zazwyczaj można ustalić jednolity harmonogram wysyłek.

- Mailing promocyjny: zawiera przekaz reklamowy i marketingowy kierowany do konkretnej grupy Klientów; wysyłki są realizowane na podstawie szczegółowo opracowywanych harmonogramów produkcji mailingówKontakt4-B
Ul. Świderska 113b/74
03-128 Warszawa
biuro@4-b.pl
604 776 656

Centrum Operacyjne 4-B
Ul. Czachowskiego 1
27-350 Sienno
48 326 17 64
570 063 444

powered by 5x5.pl